Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák The Ancient Home Kft cég (székhely: Kiss Ernő utca 3/A, 1046 Budapest,

adószám: 25929935-2-41, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház

használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor

vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező

érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag

elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek),

magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: The Ancient Home Kft.

A szolgáltató székhelye: Kiss Ernő utca 3/A, 1046 Budapest

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: contact@theancienthome.com

Cégjegyzékszáma: 01-09-296878

Adószáma: 25929935-2-41

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Budapest

Telefonszámai: +36308783062

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: adatfeldolgozóként a Shopify International Ltd. (címe: 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 Xn32), amely által nyújtott szolgáltatás részeként személyes adatok továbbításra kerülhetnek Kanadába, illetve az USA-ba, melyek olyan államok, amelyekkel az Európai Unió megfelelőségi határozattal rendelkezik. [A megfelelőség megállapításával a személyes adatok szabadon továbbíthatók az Európai Unión kívülre anélkül, hogy az Unión belüli adatátadónak kiegészítő garanciákat kellene alkalmaznia vagy további feltételeknek kell eleget tennie.]Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok

kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A szolgáltató antik ókori reprodukciók kereskedelmével foglalkozik. Európai gyártók termékeit árulja, akik több éves technológiákkal gyártják termékeiket. A webshopban található termékek mind dekorációs célt szolgálnak, mindegyik egy replikája az eredeti múzeumban látható daraboknak.

1.3. A webshop, minden szöveges tartalma, a képek, és minden egyéb kiegészítője ami szabad szemmel látható és amit tartalmaz, a kereskedő, azaz a The Ancient Home Kft. tulajdonát képezi. Minden tartalom a cég szerzői jogait képezi, amelynek jogosulatlan használata törvényszegésnek minősül.

 

1.4. A kereskedő rendelkezésre áll munkanapokon 9:00-16:00 között. Ha a nyitvatartástól eltérően érhető el a kereskedő, köteles erről értesítenie az ügyfelet.

Adatkezelési szabályok

1.5. Az adatvédelmi tájékoztató minden weboldalon megtalálható, a kereskedő köteles elkérni az ügyfél elérhetőségét a szolgáltatás megfelelő teljesítéséhez. Az ügyfél a vásárlással beleegyezik az adatainak tárolásába.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A weboldalon található termékek előrendelhetők, vagy készletről megvásárolhatók online formában. Személyes látogatásra van lehetőség előre egyeztetett időpontban irodánkban. Időpontot telefonon, vagy e-mailen keresztül lehet kérni 9:00-16:00 között munkanapokon.

1.7. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a

termékekről fotót jelenít meg. A termékek kézzel készülnek, ezért apróbb eltérések lehetnek köztük, és a weboldalon szereplő képek között, ezért a weboldalon található képek illusztráció tárgyát képezik, és bárminemű különbségért a kereskedő nem vállal felelősséget.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja

a Felhasználókat az akció időtartamáról. Amennyiben nincs időponthoz kötve az akció, a kedvezményes ár a készlet erejéig tart.

Rendelés menete

1.9. A weboldalon található termékek megrendelésére a kosár gombra való kattintással lehet véglegesíteni a vásárlást.

1.10. Adatbeviteli hibák esetén (például a raktárban eggyel kevesebb termék található) a kereskedő köteles tájékoztatni az ügyfelet és arra törekedni, hogy mindkét félnek előnyös megállapodás alakuljon ki. Amennyiben ez nem megoldható, a kereskedő köteles visszafizetni a megvásárolt termék árát.

1.11. A termékek fizetésére banki átutalás, Simple Pay, v agy előre egyeztetett időpontban való megtekintéskor készpénzben lehetséges+. A szállítást tartalmazza a termék ára.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének

megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.

Amennyiben a visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől

számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48

órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati

kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása

akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor

az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben

megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9:00-16:00 óra között történik.

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2-3 munkanapon belül, nagyobb méretű termékek és előrendelés esetén ez az idősáv kitolódik amelyről a kereskedő köteles tájékoztatni a vásárlót. 

1.15. Ha a Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg,  a Szolgáltató és a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, a felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. Ha a termék nem található raktáron, tehát előrendelést ad le a vásárló, abban az esetben az eladó köteles tájékoztatni az ügyfelet, a termék megérkezése és kiszállításának idejéről. A kereskedő a weboldalán köteles megjeleníteni a várható előrendelési időt, viszont ez csakis hozzávetőleges adat, tehát ha a kereskedőnek több időbe telik a termék kiszállítása, úgy az ügyfél nem élhet a termék visszatérítésének jogával. 

 

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt

termék kézhezvételétől számított 30 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől,

visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete a következő: A vásárló jelzi a kereskedő felé, a termék visszaküldési igényét, majd feladja saját költségén csomagként azt. A termék sérülésmentes beérkezésétől számított 3 munkanapon belül a kereskedő köteles visszafizetni a megérkezett terméket. A vásárlót nem kötelezheti a kereskedő a visszaküldés okát megmagyarázni. Hogyha szállítás közben a termék megsérül, az ügyfél nem megfelelő csomagolása végett, a kereskedő nem köteles visszafizetni annak árát. 

Garancia, jótállás

1.18. Termékeink lakásdekor kiegészítők kategóriájába tartoznak, azaz bárminemű használatbavétele dekorációs célon kívül a vásárló felelőssége. A kereskedő 2 év garanciát biztosít a megvásárolt termékekre, amelyet a kereskedő, a termék átvételét követő 30. napon túl nem köteles kifizetni, ugyanis a termék csakis dekorációs célt szolgál. Az ügyfél köteles a terméket biztonságos helyre tenni, bárminemű törésért ő a felelős. Lásd még:

151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság

szabályai. A kereskedő felelős azért, hogy a termék a leggyorsabban és a legjobb állapotban érkezzen meg az ügyfél részére. Ha a kiszállítás során törést vagy sérülést érzékel a vásárló, azt köteles azonnal, vagy legalább a 30 napos visszatérítési időn belül jelezni. Ha nem így tesz, ezeket a hibákat a kereskedő később nem tudja elfogadni, így nem tudja érvényesíteni az ügyfél a garanciális problémáit. Hogyha a termék nem a kereskedő vagy a kiszállító cég végett sérült meg, például a nagy kerti szobrot az ügyfél a saját embereivel rakta fel, ami később eltört, úgy a kereskedő nem tudja elfogadni a garancia igényét. 

Panaszkezelés

1.19. A webshop székhelye megtalálható a weboldalon. Bárminemű panasszal élni a weboldalon látható telefonszámon, vagy az ott lévő e-mail címen van lehetőség. Kézzel írt levelet az épület portáján van lehetőség leadni.

Vegyes rendelkezések

1.20. A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

A Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30(harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Budapest illetékességét.

Budapest, 2021.07.15